Här är våra talare


Dag 1

Charlotta Szczepanowski

Charlotta Szczepanowski

Läs mer

Chef hållbarhet och kvalitet

Andreas Follér

Andreas Follér

Läs mer

Hållbarhetschef, Scania

Matilda Jarbin

Matilda Jarbin

Läs mer

Matilda Jarbin, hållbarhetschef, GIAB

Patrick Amofah

Patrick Amofah

Läs mer

Hållbarhetsspecialist och projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Ewa Hedman

Ewa Hedman

Läs mer

Upphandlare, Botkyrka kommun

Anders Kuylser

Anders Kuylser

Läs mer

Verksamhetsutvecklare och senior rådgivare, Botkyrka kommun

Martin Wetterstedt

Martin Wetterstedt

Läs mer

Koordinator, Uppsala Universitet CCL

Elin Dalman

Elin Dalman

Läs mer

Miljöstrateg, Region Västmanland

Bengt Steen

Bengt Steen

Läs mer

Prof. Emeritus

Dag 2

Mattias Holmström

Mattias Holmström

Läs mer

Hållbarhetsansvarig och konsult Trivector LogiQ

Sofia Granefelt Laurén

Sofia Granefelt Laurén

Läs mer

Senior Service Designer, Itch

Gustav Sandström

Gustav Sandström

Läs mer

Business Designer,Itch

Maria Stensdotter

Maria Stensdotter

Läs mer

Senior Service Designer, Itch