Miljöstrategidagarna 2016 tar avstamp i den transformation som vi lever i där miljö- och hållbarhet får en allt viktigare plats. Hur kommer samhället att förändras? Vilka är möjligheterna och vad stoppar oss? Vi kommer att få ta del av spaningar från intressanta tänkare, strateger som formar framtiden och inte minst från personer som jobbar stenhårt med att driva sina verksamheter i en hållbar riktning. Vi kommer att utforska verktyg som nudging, det vill säga att via små knuffar få människor att agera i en hållbar riktning, vi kommer att borra i hur digitaliseringen kan bli en kraft i det vardagliga miljöarbetet. Vi kommer att undersöka olika typer av hållbara affärsmodeller, för man behöver inte uppfinna hjulet själv.

En stor del av programmet är valbart för att du ska kunna välja mellan olika spår för att på så sått skapa ett program som passar just dig. Inom kort kommer vi att presentera de första talarna.

Välkommen till en dag som stärker och vässar dig i din yrkesroll!

Catrin Offerman chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling och programansvarig för Miljöstrategidagen.