När Miljöstrategidagarna gick i november 2015 handlade den om allt från hur man kan skapa ett klimat för engagemang och delaktighet till effektiv målstyrning och smart samarbete mellan konkurrenter. Stora delar av programmet var valbart för att deltagarna skulle kunna skapa ett program som passade just dem i deras arbetssituation.

Flera verksamheter fanns på plats för att berätta om sitt hållbarhetsarbete. Några av dem var Henrik Nerell, Miljöchef på Mc Donald´s som berättade om deras största hållbarhetsutmaningar, Marie Hagberg, Miljö- och kvalitetsdirektör på MTR som berättade om hur företaget arbetar med målstyrning samt Renée Andersson, etik- och miljöansvarig på Indiska som pratade om hur samarbete mellan konkurrenter kan ge kraft i miljöarbetet. Helle Herk- Hansen, miljöchef för Vattenfall talade om hur de arbetar med att skapa ett klimat för engagemang och delaktighet. Dessutom fick vi lyssna på trendspaningar från bland annat Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute, Carolina Sachs, generalsekreterare Axfoundation, Peter Eriksson, EU-parlamentariker och Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Under konferensen delades Miljöstrategipriset ut för första gången. Åsa Romson var på plats och svarade på frågor om regeringens politik samt delade ut priset som gick till Riksbyggens satsning på ekosystemtjänster.

Konferensen sponsrades av Swedish standards institute, DNV GL, Envima och Position Green och lockade cirka 250 hållbarhetsproffs.

Här kan du läsa några av de artiklar vi skrev från dagen:

Intervju med Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski

Karin Schulz, generalsekreterare på det naturliga steget berättade om hur världens mest hållbara företag arbetar

 Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna berättade om fördelarna med att arbeta tillsammans med konkurrenterna kring hållbarhet.