Workshop 1: Cirkulär ekonomi i praktiken


7 november, 2019 09:00 - 14:00

Bokmärk och dela

Sofia Granefelt Laurén
Gustav Sandström
Maria Stensdotter

Förra årets succé är tillbaka! Hur hittar man affärsmöjligheter i delningsekonomin? Att förstå användaren/kunden är en avgörande framgångsfaktor i en framtida cirkulär ekonomi men också och se hur den egna verksamheten behöver samverka med andra aktörer på nya sätt. Denna workshop ger dig verktyg och insikter som hjälper dig att se hur din verksamhet kan förändras genom strategisk servicedesign.

Workshopledare: Sofia Granefelt Laurén, Gustav Sandström och Maria Stensdotter från Business Design Studion Itch