Ta stöd i FNs mål för en hållbar utveckling


9 november, 2017 09:05 - 09:20

Bokmärk och dela

Parul Sharma

I en förpackning med 17 mål och 169 delmål för utvecklingen i världen fram till 2030 har FN samlat den globala utvecklingsagendan fram till 2030. Här har man fått med det mesta som ryms inom hållbarhet,klimatförändringar så väl som livsmedelsförsörjning och ojämlikheter i världen. Men hur berör Agenda 2030 svenska verksamheter och varför bör man ta hänsyn till de globala målen i sin verksamhetsutveckling? Kan målen vara ett stöd för att förstå verksamhetens hela samhällspåverkan och vilka möjligheter och risker man behöver förhålla sig till?