Valbara spår

Spårval 3: Monetarisering – att sätta ett pris på miljön


6 november, 2019 14:10 - 15:00

Bokmärk och dela

Bengt Steen

Genom att ge miljön ett ekonomiskt värde kan det blir enklare att kommunicera. Nu finns en ISO-standard för monetarisering, ISO 14 008. Professor Bengt Steen har lett arbetet med standarden.

Prof. Emeritus Bengt Steen har arbetat med miljöforskning sedan 1968. Sedan 1989 fokuseras hans forskning på LCA och monetär värdering av utsläpp och resursanvändning. Han har varit aktiv i flera arbetsgrupper inom ISO och bidragit till standarderna ISO 140 44 (LCA), 14 045 (eco-efficiency) och 14 008 om monetär värdering av miljöpåverkan.

Artiklar från Miljö & Utveckling:

ISO-standard för värdering av miljöskador klar
ISO tar fram ny standard – på svenskt initiativ