Så räknar Skandia på affärsnyttan med hållbarhet


9 november, 2017 09:45 - 10:05

Bokmärk och dela

Fredrik Gustafsson

Skandia arbetar utifrån devisen ”tänk längre” och arbetar utifrån insikten att det är både socialt och ekonomiskt lönsamt att förebygga risker istället för att reaktivt agera först när problemen vuxit sig stora.  Skandia har tagit fram verktyg som räknar ut vilken affärsnytta det ger att förebygga samhällsproblem. Att hjälpa barn att klara skolan och långtidssjukskrivna tillbaka till jobbet, har visat sig vara en lönsam affär, både i mänskliga och ekonomiska termer. Hör företagets hållbarhetsspecialist Fredrik Gustafsson berätta om hur de räknar på affärsnyttan av hållbarhetsarbetet.