Panel: Så kan FN-målen konkretiseras


9 november, 2017 09:20 - 09:45

Bokmärk och dela

Parul Sharma
Peter Dannqvist
Julia Ahlrot

Intresset för FN:s nya Globala mål är stort och flera svenska företag har redan börjat forma sina verksamheter utifrån dem. Panel om hur den globala hållbarhetsagendan kan konkretiseras och bli en drivkraft i det interna utvecklingsarbetet.

Talare: Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030 delegationen, Peter Dannqvist, hållbarhetschef för Arvid Nordquist, Julia Ahlrot, hållbarhetschef i Växjö kommun.