Ta stöd i FNs mål för en hållbar utveckling


9 november, 2017 09:05 - 09:45

Bokmärk och dela

Peter Dannqvist
Julia Ahlrot
Katarina Sundberg

I en förpackning med 17 mål och 169 delmål för utvecklingen i världen fram till 2030 har FN samlat den globala utvecklingsagendan fram till 2030. Här har man fått med det mesta som ryms inom hållbarhet, klimatförändringar så väl som livsmedelsförsörjning och ojämlikheter i världen. Men hur berör Agenda 2030 svenska verksamheter och varför bör man ta hänsyn till de globala målen i sin verksamhetsutveckling? Kan målen vara ett stöd för att förstå verksamhetens hela samhällspåverkan och vilka möjligheter och risker man behöver förhålla sig till?
Panel om hur den globala hållbarhetsagendan kan konkretiseras och bli en drivkraft i det interna utvecklingsarbetet.

Talare: Katarina Sundberg, huvudsekreterare på Agenda 2030-delegationen, Peter Dannqvist, hållbarhetschef för Arvid Nordquist, Julia Ahlrot, hållbarhetschef i Växjö kommun.