En timme om grön IT: Ett av världens mest klimatsmarta datacenter


6 november, 2019 11:00 - 11:30

Bokmärk och dela

Göran Gylesjö

IT-industrin som helhet, och datacenter i synnerhet, är extremt energikrävande – och i takt med att lagringen och användningen av data ökar, krävs allt mer energi. Om inte en stark miljöhänsyn sätts i förarsätet riskerar världens datacenter att bli rejäla miljöbovar.

Binero Group har i sitt nya datacenter lyckats kombinera tre grundläggande pelare för framtidens IT: datacentret drivs av förnybar energi, all överskottsvärme tas tillvara i fjärrvärmenätet och all utrustning och infrastruktur har valts ut och designats för att använda så lite energi som möjligt. Kombinationen har resulterat i ett världens absolut grönaste datacenter – något som Binero Group hoppas både kommer att sätta en standard för andra aktörer, och vara ett krav från miljömedvetna kunder.

Göran Gylesjö har över 15 års erfarenhet från webbhostingbranschen. Han är medgrundare av hosting- och webbhotellsföretaget Binero, och sedan 2016 vd för hela bolagsgruppen Binero Group. Göran Gylesjö har ett stort engagemang för miljöfrågor och hur IT och teknik kan påverka miljön och klimatet – i både positiv och negativ riktning. Under hans ledning har Binero Group valt att gå i bräschen för en miljömedveten IT, vilket resulterat i både miljövänliga datacenter och tjänster, att hela Binero Group miljöcertifierats och att flera samarbeten inletts med miljöorganisationer.