Därför mäter Ålandsbanken kundernas koldioxidavtryck


9 november, 2017 10:05 - 10:25

Bokmärk och dela

Peter Wiklöf

För drygt ett år sedan lanserade Ålandsbanken ett nytt betalkort. Via kortet kan deras kunder se hur stora koldioxidutsläpp deras inköp ger upphov till. Genom att synliggöra hur inköpen påverkar miljön vill Ålandsbanken göra det enklare att göra medvetna val i vardagen. Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken berättar om bankens tanke med kortet och vad lanseringen har betytt för verksamhetens affär.