Tävla om Miljöstrategipriset

Runtom i Sverige pågår stordåd i vardagen. De genomförs av proffs som driver sin verksamhet mot hållbarhet genom smarta förbättringsprojekt som de får resten av organisationen att förstå värdet av och genomföra. Det här oerhört viktiga arbetet vill vi på Miljö & Utveckling premiera. Under 2015 delar vi för första gången ut Miljöstrategipriset. Det går till någon av dessa hjältar som genom strategi, förankring, tillämpning och engagemang lyckats genomföra ett viktigt hållbarhetsprojekt som gett positiva konkreta och mätbara resultat.

Tidigare vinnare:

2015 gick priset till Riksbyggen för deras arbete med ekosystemtjänster.
2016 fick Samverkansprojektet Hållbara resor i Västernorrland priset för att de lyckats reducera koldioxidutsläppen från tjänsteresor markant via ett internt system för klimatkompensation.
2017 gick priset till Region Västmanland för deras arbete med hållbara finanser.
2018 gick priset till Förvaltningen Kretslopp och Vatten Göteborgs stad för deras strategiska arbete med att minska mängden avfall och restprodukter.

Kriterier:

Det vinnande bidraget har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Förändringen har gjorts i en befintlig verksamhet och har gett positiva konkreta och mätbara resultat, i form av hårda eller mjuka värden. Arbetet ska kunna vara inspirerande för andra och på så vis ha potential att ge avtryck utanför organisationen. Pristagaren kan vara en verksamhet, grupp eller förening.

Jury:

En grupp av oberoende experter kommer tillsammans med  Miljö & Utvecklings redaktion att granska nomineringarna och utse en vinnare. I juryn sitter Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Ylva Öhrnell, ordförande för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC,  Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola,  Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun och Ingar Lindholm, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

Vinnaren tilldelas Miljöstrategipriset samt ett pris på 10 000 kronor. Vinnaren offentliggörs på Miljöstrategidagarna.

Nominering:

Nominera till Miljöstrategipriset genom att på en A4-sida (12 punkt textstorlek) sammanfatta ert hållbarhetsprojekt och vilka positiva, konkreta och mätbara resultat det har bidragit till. Vi söker framförallt projekt som rör ekologisk hållbarhet. Lämna namn, telefon och e-post till den som ansvarat för genomförandet, samt till en person som arbetar operativt med detta idag och kan berätta om vad projektet har haft för effekt i praktiken.

Nomineringen är stängd för 2019 års pris.